ARCHITEKTONICKÁ ČINNOST

Studie je počátkem všech prací při návrhu. V této fázi se z počáteční představy klienta začíná vytvářet výsledná podoba návrhu.

Klient je v této části „spoluautorem“ návrhu, přestože hlavní zodpovědnost a práce leží na architektovi. Lze snadno podlehnout dojmu, že studie je jen krásný obrázek, vytvořený na počkání nebo vytažený ze šuplíku. Pokud však pohlédnete do zákulisí, zjistíte, že návrh je komplexně tvořen již v počátku ve spolupráci se specialisty profesí, posuzování kvality vnitřního prostředí, řešení návrhu v souladu s platnými vyhláškami, normami a jinými zákonnými požadavky.

Cílem je výsledek, který splňuje veškeré výše uvedené požadavky a především vystihuje představy a požadavky klienta. Na této cestě je často třeba hledat, zkoušet a nacházet ta správná řešení, která ale potřebují čas a spoustu práce.

Svými zkušenostmi vtiskneme návrhu tu správnou podobu.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Kvalita projektu a jeho úroveň následně výrazně ovlivňuje vlastní kvalitu stavby.

Naše projekty zpravidla vycházejí z našich studií, které jsou tvořené s Vámi a odráží Vaše zvyklosti a životní styl. Komplexně vytváříme projekt v různých stupních za účasti jednotlivých profesí a konzultací s Vámi. Cílem je opět výsledek, který splňuje Vaše představy a požadavky s ohledem na platné vyhlášky, zákony a závazné normy.

INŽENÝRSKÁ a KONZULTAČNÍ ČINNOST

Rychlost schvalovacího procesu určují naše nabyté zkušenosti se státní správou a rovněž znalost následných legislativních změn

Konzultační činnost je velmi pestrá a nelze ji přesně definovat, protože vychází z Vašeho zadání daného problému. Na tomto základě hledáme v součinnosti s Vámi nejlepší řešení pro Vás s ohledem na danou situaci jako např. zhodnocení výběrového řízení na zhotovitele, problematické sousedy apod.

Inženýrská činnost je součástí našich komplexních služeb k Vám. Vnímáme jí jako povinnost obhájit naše předchozí výsledky vůči státní správě, která koná mnohdy proti Vašim zájmům a zdravému rozumu vůbec. Zodpovědný přístup obsahuje také zakomponování stanovisek všech dotčených úřadů a správců sítí zpět do projektu a zpětné podání na stavební úřad či dotčeným orgánům státní správy.

REALIZAČNÍ ČINNOST

Kvalita díla je dána kontinuitou celého procesu od návrhu studie až po její realizaci a předání investorovi k užívání

Realizace provádíme výhradně v rámci návrhů našich interiérů neboť chceme garantovat ty nejlepší výsledky s osvědčenými dodavateli. Známe historii celé zakázky a hlavně Vaše potřeby. Na jejich základě vznikl návrh, cenová nabídka s cenovými optimalizacemi a následně celá realizace podle navrženého harmogramu. Při stavební úpravě bytu či domu klient často šetří značnou část života na svůj sen, další polovinu v něm chce žít. Není dobré podcenit kvalitu projektu, která následně výrazně ovlivňuje i kvalitu vlastní realizace domu.

97

více než spokojených klientů

12000

Architektonických návrhů

65000

Realizovaných staveb

20

let na trhu